آمار سایت
بازدید امروز:163 مرتبه
بازدید دیروز:238 مرتبه
کل بازدید:373365 مرتبه
میانگین:169 بازدید در روز
شرکت مدیریت تولید برق یزد - پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

خلاصه پروژه های تحقیقاتی در حال انجام

ردیف

پژوهشگر

عنوان پروژه

مراحل انجام پروژه

سال شروع

1

دانشگاه امیرکبیر

بررسی روش های کاهش مصرف داخلی انرژی الکتریکی بخش سیکل ترکیبی نیروگاه استان یزد و ارائه راهکارهای دارای توجیه فنی و اقتصادی

1 - مطالعات مقدماتی، جمع آوری اطلاعات و آنالیز اطلاعات مصرفی

2 - ارائه راهکارهای عملی بهینه سازی و ارزیابی اقتصادی طرحها در بخش تجهیزات پرمصرف انرژی الکتریکی

3 - جمع آوری اطلاعات و تهیه گزارش نهائی

90

2

آقای حسین نعیمی

نیروگاه

بررسی پدیده ضربه قوچ در تاسیسات تصفیه آب نیروگاه سیکل ترکیبی یزد و تعیین نقاط بحرانی و آسیب پذیر توسط شبیه سازی و ارائه راهکار اجرایی مناسب جهت پیشگیری و حذف آن

1- مطالعه و بررسی شامل الف) مطالعه کتب و مقالات موجود در زمینه ضربه قوچ و ب ) مطالعه و بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه آنالیز استرس و ضربه قوچ

2- آشنایی با وضعیت شامل الف) بررسی موردی سیستم تصفیه آب نیروگاه و مشکلات موجود در سیستم و ب) بررسی و شناسایی نقاط بحرانی و حساسموجود

3- جمع آوری داده ها شامل الف) جمع آوری و طبقه بندی داده های سیستم از نظر طراحی و بهره برداری و ب) مطالعه معضلات حاکم بر پدیده و تحلیل عددی پدیده و ج) شبیه سازی نرم افزاری توسط داده های طراحی به دست آمده از مرحله قبل

4- تجزیه و تحلیل و بررسی اطلاعات کسب شده شامل الف) تحلیل نتایج حاصل از شبیه سازی و ب) ارائه راهکارهای اجرایی مناسب و دارای توجیه فنی و اقتصادی

90

3

دانشگاه آزاد یزد

اندازه‌گیری هیدرازین در سطح الکترود کربن شیشه‏ای اصلاح شده با نانولوله‌‌های کربنی چنددیواره حاوی اصلاحگر و امکان‌سنجی ساخت سنسور آنلاین

  1. انتخاب اصلاحگر مناسب جهت تثبیت در سطح الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانولوله‌های کربنی و بهینه‌سازی شرایط تثبیت اصلاحگر انتخاب شده در سطح الکترود کربن شیشهای حاوی نانولولههای کربنی
  2. بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترود اصلاح شده با نانولوله‌های کربنی و اصلاحگر و همچنین استفاده از الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانولوله‌های کربنی و اصلاحگر در سنجش هیدرازین
  3. اندازه گیری هیدرازین توسط الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانولوله‌های کربنی و اصلاحگر مورد نظر در نمونه‌های حقیقی
  4. بررسی شرایط کاری یک الکترود آنلاین در محل مورد نیاز در سیکل آب و بخار و امکان سنجی کاربرد الکترود ساخته شده جهت استفاده به عنوان سنسور آنلاین و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه

90

4

شرکت اقتدار صنعت ایساتیس

بررسی و شناخت زائدات تولیدی در نیروگاه یزد و پتانسیل سنجی بازیافت و استفاده مجدد

فاز اول- شناخت پسماندهای تولیدی

فاز دوم- شناخت پساب های تولیدی

فاز سوم- ارائه سیستم مدیریتی برای زوائد تولیدی

93

 
آخرین به روزرسانی: 1393/04/31