بازدید دانشجویان دانشگاه یزد از نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

دانشجویان رشته مهندسی برق دانشگاه یزد از نیروگاه سیکل ترکیبی بازدید کردند.  

به گزارش دفتر ورابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق یزد، تعداد ۲۶ نفز ار دانشجویان رشته کارشناسی برق دانشگاه یزد به منظور آشنایی با تآسیسات و روند تولید برق از این نیروگاه بازدید کردند . در این بازدید، دانشجویان از مراحل اورهال مولد گازی این نیروگاه نیز بازدید کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info@ypgmc.co.ir