بازدید بانوان شاغل در شرکت مدیریت تولید برق کرمان

بانوان شاغل در شرکت مدیریت تولید برق کرمان از نیروگاه سیکل ترکیبی یزد بازدید نمودند.  

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق یزد، ۱۴ نفر از بانوان شاغل در شرکت مدیریت تولید برق کرمان به منظور آشنایی با تأسیسات، تجهیزات و روند تولید برق، از نیروگاه سیکل ترکیبی یزد بازدید کردند.

 

 

 

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info@ypgmc.co.ir