بازدید کارشناسان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد از نیروگاه.

جمعی از کارشناسان و مدیران فنی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد از نیروگاه سیکل ترکیبی بازدید کردند.  

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق یزد، تعداد بالغ بر 15 نفر از کارشناسان و مدیران فنی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد به منظور آشنایی با سیستم تصفیه خانه شیمی و پساب، از نیروگاه یزد بازدید کردند . در این بازدید که با حفظ فاصله گذاری و رعایت بهداشت انجام شد، کارشناسان مربوطه توضیحات لازم در این زمینه ارائه کردند .

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info@ypgmc.co.ir