مولد S1 بخار نیروگاه سیکل ترکیبی یزد با تمام ظرفیت در مدار تولید

با اتصال بویلر شماره 2 ،مولد S1 بخار نیروگاه سیکل ترکیبی با تمام توان در شبکه تولید برق قرار گرفت.  

  
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق یزد، بویلر شماره 2 این مولد پس از انجام تعمیرات؛ شامل تعویض لوله ها و عملیات اسید شویی و قلیایی شویی با ظرفیت حدود 70 مگاوات در شبکه تولید برق قرار گرفت. در حال حاضر با ورود این بویلر، بلوک S1  نیروگاه یزد با ظرفیت کامل 407 مگاوات در شبکه تولید قرار دارد.

 

 

 

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir