دید و بازدید نوروزی سال 1401

دیدار نوروزی مدیر عامل با پرسنل نیروگاه در اولین روز کاری سال جدید 1401 برگزار شد  

 

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق یزد، در اولین روز کاری سال جدید 1401 خورشیدی، مدیر عامل، معاونین و مدیران نیروگاه با پرسنل و همکاران خود در جمعی صمیمی دیدار کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info@ypgmc.co.ir