مزایده اموال اسقاطی و ضایعات
کد سند:  
 

 

مشخصات آگهی


 

 موضوع:  مزایده اموال اسقاطی و ضایعات
تشریح:  

   
شرکت مدیریت تولید برق یزد
(سهامی خاص)
 ((آگهی مزایده عمومی))
این شرکت در نظر دارد اموال اسقاطی و ضایعات موجود در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد را ، از طریق مزایده عمومی به فروش رساند .
 لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به شرکت در مزایده دارند دعوت می گردد با به همراه داشتن یک نسخه اسناد مزایده و کارت شناسایی معتبر جهت بازدید ، از تاریخ 12/12/1400 لغایت 17/12/1400  همه روزه از ساعت 8 لغایت 15:30 به نیروگاه سیکل ترکیبی یزد مراجعه نمایند .
مهلت دریافت اسناد تا تاریخ 17/12/1400 و حداکثر زمان ارائه پاکت پیشنهاد تا ساعت 10 صبح مورخ 18/12/1400 می باشد .
ضمنا اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی از طریق آدرس سایت اینترنتی این شرکت به شرح زیر قابل دسترسی خواهد بود .

 

واحد منتشر کننده:  بازرگانی
دستگاه نظارت:  
میزان برآورد هزینه:  
محل تامین اعتبار:  
محل اجرای پروژه:  
تضمین مورد نیاز:  
محل بازگشایی:  
احتمال تمدید مهلت:  خیر
نام روزنامه:  
هزینه دریافت اوراق:  0

 

اطلاعات زمانبندی آگهی


 

تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1400/12/17
تاریخ اعلام نتایج:

 

اسناد آگهی


 

 
دریافت اسناد آگهی تعداد بازدید: 162

 

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir