با عنایات خداوند متعال  و ادامه روند کار کمیته نظام پیشنهادها ، این کمیته آمادگی خود را جهت پذیرش و بررسی پیشنهادهای همکاران در زمینه های ذیل را اعلام میدارد .

  

1-         بهبود روشهای انجام کار و افزایش بهره وری و اثربخشی

2-         افزایش درآمد و صرفه جوئی در هزینه ها

3-     نگهداری و بهره برداری بهینه از سرمایه های شرکت (تجهیزات تولید و انتقال ، ماشین آلات ، ابزار کار ، وسایل نقلیه و منابع انسانی و  ...)

       4- افزایش ایمنی و بهداشت حرفه ای محیط کار

       5 –توجه به جنبه های بارز زیست محیطی با توجه به الزامات استانداردهای تدوین شده

       6- استفاده بهینه از امکانات رفاهی ، ورزشی جهت تقویت روحیه و افزایش رضایت شغلی کارکنان

       7- افزایش کیفیت ارائه خدمات و جلب رضایت ذینفعان و مراجعین  

      8 - جلب حمایت و پشتیبانی مردم برای خدمات و فعالیتهای شرکت

پیشنهادهای ارائه شده طبق فلوچارت " روش اجرائی نظام پیشنهادها " مورد بررسی  قرار گرفته و در صورت  تائید شدن  پیشنهاد  پاداش نقدی متناسب با امتیاز کسب شده به پیشنهاد دهنده تعلق می گیرد .

 

جهت ارائه پیشنهاد به یکی از روشهای ذیل می توان عمل نمود :

 

 الف :   فرم مربوطه  را از روابط عمومی دریافت و پس از تکمیل فرم به دبیر کمیته نظام پیشنهادها تحویل دهید .

 

 ب : با مراجعه به سایت شرکت ، فرم مربوطه را دانلود و پس از تکمیل ، فرم مربوطه را به آدرس  پست الکترونیکی کمیته نظام پیشنهادها به آدرس   pishnahadha@ypgmc.co.ir     ارسال نمائید .

 ج : با مراجعه به شبکه داخلی نیروگاه  وارد سرور شده و سپس نرم افزار کمیته نظام پیشنهادها را اجرا نمائید . سپس تمام فیلدها را کامل نموده و فرم را ثبت می نمائید .

پیشنهادهای دریافت شده در اولین فرصت مورد بررسی قرار میگیرد .

 

                                                                                                                                           کمیته نظام پیشنهادها
آخرین به روزرسانی: 1393/04/16

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir