تمدید مناقصه خرید 1000 کیلو رزین اکتیو FINEX CA 750H

شرکت تولید در نظر دارد 1000 کیلو رزین اکتیو FINEX CA 750H مورد نیاز خود را از طریق مناقصه تهیه نماید.  

 

بسمه تعالی

                                                                                             

اطلاعیه

 

       ((اطلاعیه تمدید نوبت اول مناقصه عمومی خرید 1000 کیلوگرم رزین اکتیو 750H  FINEX CA))

 

مهلت ارایه پیشنهادات  :  تا ساعت 10 صبح مورخ 10/03/1394

دستگاه مناقصه گذار :  شرکت مدیریت تولید برق یزد

موضوع مناقصه :  خرید 1000 کیلوگرم رزین اکتیو 750H  FINEX CA

دریافت اسناد :  سایت اینترنتی    www . ypgmc . co . ir   

تاریخ بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح مورخ 10/03/1394     

 

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند اسناد را از اینجا دریافت نمایند.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir