شرکت مدیریت تولید برق یزد   ـ   نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

 

 

* اولویتهای تحقیقاتی سال ۱۳۹۷

* اولویتهای تحقیقاتی سال 1398

*اولویتهای تحقیقاتی سال 1399

 

 

 

 
آخرین به روزرسانی: 1399/10/02

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir