پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

سال

مراحل انجام پروژه

عنوان پروژه

پژوهشگر

 

96

مرحله اول : ۱- ارزیابی شرایط جوی  ۲- نمونه گیری و اجرای آزمایشات کنترل کیفی

مرحله دوم:  ۱- ارزیابی عملکرد فیلترهای فعلی و سیستم  Self-Cleaning  ۲- بررسی روشهای بهینه سازی سیستم های فیلتراسیون هوای ورودی به توربین ها

مرحله سوم:  ارزیابی فنی  اقتصادی و اولویت بندی گزینه های پیش رو و ارائه / دفاع از طرح

 

بررسی فنی و اقتصادی و تعیین راهکارهای انتخاب بهینه سیستم فیلتراسیون هوا جهت مولد گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

1
آخرین به روزرسانی: 1398/02/28

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info@ypgmc.co.ir