برگزاری مانور امداد و نجات توسط واحد بهداری شرکت مدیریت تولید برق یزد

این مانور به منظور آمادگی هر چه بیشتر پرسنل بهداری شرکت مدیریت تولید برق یزد در زمان بروز حوادث احتمالی برگزار شد.  

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir