كسب عنوان قهرماني تيم طناب كشي خواهران نيروگاه يزد در جام حورا

تيم طناب كشي خواهران نيروگاه يزد موفق به كسب عنوان قهرماني مسابقات جام حورا گرديد.  

تيم طناب كشي خواهران نيروگاه يزد متشكل از خانم ها مريم آقايي نژاد- صديقه سعيدنژاد- مرضيه دهقان باغي- رقيه دستخوان- مرضيه هاشمي- محبوبه دهقان نيري- عصمت عسكري و فاطمه السادات شريفي عدل در مسابقات ادارات استان گراميداشت هفته زن (جام حورا) موفق به كسب عنوان قهرماني گرديد.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir