بازدید کارکنان زن شاغل دستگاه های اجرایی استان از نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

جمعی از بانوان شاغل ادارات استان یزد از نیروگاه سیکل ترکیبی یزد بازدید نمودند.  

تعدادی از کارکنان شاغل زن ادارات استان از نیروگاه سیکل ترکیبی یزد بازدید کردند. این رویداد که با هماهنگی فرمانداری شهرستان یزد و دفتر روابط عمومی نیروگاه انجام شد، بازدید کنندگان در این برنامه از سایت نیروگاه و واحدهای تولید برق بازدید و با توضیحات ارایه شده از سوی آقای مهندس خاکی مدیر نیروگاه با روند تولید برق آشنا شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir