واحد G15 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد وارد مدار تولید شد.

واحد G15 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد وارد مدار تولید شد.  

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق یزد، واحد G15  نیروگاه سیکل ترکیبی، پس از انجام بازدید ۴۰۰۰ ساعته شامل؛ بازدید اتاق احتراق و نازل های سوخت، تعویض فیلتر هوا و رفع دیفکت های بویلر مرتبط با شبکه برق سراسری پارالل گردید.

 

 

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info@ypgmc.co.ir