ادامه بازدید دوره ای مولد G12 کرافت

ادامه بازدید دوره ای مولد G12 کرافت  

برداشتن پوسته توربین مولد G12 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد در ادامه بازدید دوره ای CCI

 

 

 

 

 

 

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info@ypgmc.co.ir