بازدید دانشجویان دانشگاه یزد از نیروگاه

دانشجویان رشته علوم اجتماعی د انشگاه یزد از نیروگاه سیکل ترکیبی یزد بازدید نمودند.  

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق یزد، بالغ بر ۲۰ نفر از دانشجویان رشته علوم اجتماعی دانشگاه یزد به منظور آشنایی با تأسیسات و تجهیزات و روند تولید برق از نیروگاه سیکل ترکیبی بازدید نمودند. در این بازدید کارشناسان مربوطه توضیحات لازم ارائه نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir