بازدید دانشجویان مهندسی برق فنی و حرفه ای یزد از نیروگاه سیکل ترکیبی

دانشجویان فنی و حرفه ای یزدباف از نیروگاه یزد بازدید کردند.  

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق یزد، تعداد ۱۲نفر از دانشجویان مهندسی برق فنی و حرفه ای یزدباف یزد به منظور آشنایی با تأسیسات و تجهیزات و روند تولید برق از نیروگاه سیکل ترکیبی بازدید نمودند. در این بازدید کارشناسان مربوطه توضیحات لازم ارائه نمودند.

 

 

 

 

 

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info@ypgmc.co.ir