اورهال مولد G14

خروج شفت توربین و کمپرسور مولد G14  

در ادامه برنامه اورهال مولد G14  نیروگاه سیکل ترکیبی یزد، شفت کمپرسور و توربین این مولد توسط شرکت پیمانکار با موفقیت خارج گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir