كسب عنوان برتر رئيس شوراي هماهنگي موفق در بين شوراها حراست هاي صنعت آب و برق كشور

آقاي سيد حميد حسيني روش مدير دفتر حراست شركت مديريت توليد برق يزد موفق به احراز عنوان برتر رئيس شوراي هماهنگي موفق در بين كل حراست هاي صنعت آب و برق كشور شد .  

آقاي سيد حميد حسيني روش مدير دفتر حراست شركت مديريت توليد برق يزد موفق به احراز عنوان برتر رئيس شوراي هماهنگي موفق در بين كل حراست هاي صنعت آب و برق كشور شد .
به گزارش دفتر اطلاع رساني شركت مديريت توليد برق يزد ، طي پيامي از سوي آقاي مهندس نامجو ( وزير اسبق وزارت نيرو ) و به پيشنهاد حراست كل آقاي حسيني روش مدير دفتر حراست و امور محرمانه شركت مديريت توليد برق يزد مفتخر به كسب عنوان برترين رئيس شوراي هماهنگي موفق در بين كليه دفاتر حراست هاي صنعت آب و برق كشور شد .

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir