کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد دفتر حراست شرکت مدیریت تولید برق یزد در سال ۹۷

طی ارزیابی‌های به عمل آمده از سوی اداره کل حراست شرکت مادر تخصصی برق حرارتی،دفتر حراست نیروگاه سیکل ترکیبی یزد عنوان اول در بین دفاتر حراست شرکت مدیریت تولید برق کشور را کسب نمود.  

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق یزد، در ارزیابی عملکرد سال ۹۷ از سوی اداره کل حراست شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، دفتر حراست نیروگاه سیکل ترکیبی یزد عنوان اول در بین دفاتر حراست شرکت مدیریت تولید برق کشور را کسب کرد.

در این ارزیابی که بصورت مستنداتی و میدانی به عمل آمد، کلیه فعالیتها در حوزه های تخصصی، حفاظت پرسنلی ، هماهنگی حراستها، حفاظت فیزیکی، حفاظت اسناد و فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت و در پایان دفتر حراست نیروگاه سیکل ترکیبی یزد با کسب ۹۸۳ امتیاز از مجموع ۱۰۰۰ امتیاز، موفق به کسب عنوان اول شد.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir