انتصاب

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت مدیریت تولید برق یزد به عنوان عضو شورای برنامه ریزی، راهبردی و هیئت اندیشه ورز اداره کل حراست شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور منصوب شد.  

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق یزد، طی ابلاغی از سوی مدیر حراست کل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق کشور ،محمدرضا تجدد مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت مدیریت تولید برق یزد، نظر به مراتب تعهد،تخصص و تجارب ارزشمند ایشان و حسب پیشنهاد اداره برنامه ریزی و هماهنگی حراستهای این اداره کل به مدت یکسال بعنوان عضو شورای برنامه ریزی، راهبردی و هیئت اندیشه ورز این اداره منصوب شدند.

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir