بازديد از واحدهاي مختلف نيروگاه سيكل تركيبي

جمعي از دانشجويان ارشد بهداشت محيط دانشكده بهداشت و هم چنين جمعي از معلمان و دانش آموزان اداره آموزش و پرورش شهرستان ميبد به طور جداگانه از تاسيسات صنعتي موجود در نيروگاه سيكل تركيبي يزد بازديد بعمل آوردند .  

در ادامه دعوت از گروه هاي مختلف آموزشي و پژوهشي استان جهت بازديد از تاسيسات نيروگاهي ، جمعي از دانشجويان ارشد بهداشت محيط دانشكده بهداشت و هم چنين جمعي از معلمان و دانش آموزان اداره آموزش و پرورش شهرستان ميبد به طور جداگانه از تاسيسات صنعتي موجود در نيروگاه سيكل تركيبي يزد بازديد بعمل آوردند . در اين بازديدهاي چند ساعته بازديد كنندگان از نزديك با نحوه توليد انرژي برق آشنا شدند .

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir