بازدید مهندس پیشاهنگ از نیروگاه سیکل ترکیبی یزد.

معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی از نیروگاه سیکل ترکیبی یزد بازدید کرد.  

در این بازدید، جزئیات طرح ارتقای عملکرد تولید(HAS) مربوط به مولد( G14(F9 این نیروگاه به ایشان ارائه شد.
لازم به ذکر است ، این طرح برای اولین بار در کشور با تعویض پره های ثابت و تغییر زاویه گایدون انجام و باعث افزایش تولید برق تا ۴ مگاوات در دمای بالای ۴۰ درجه شده است. تمامی مراحل این طرح در داخل کشور انجام شده است.

 

 

 

 

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir