کسب مقام اول در ارزیابی عملکرد دفاتر حراست های نیروگاهای کشور توسط دفتر حراست شرکت مدیریت تولید برق یزد

طی ارزیابی‌های به عمل آمده از سوی اداره کل حراست شرکت مادر تخصصی برق حرارتی،دفتر حراست نیروگاه سیکل ترکیبی یزد عنوان اول در بین دفاتر حراست شرکت مدیریت تولید برق کشور را کسب نمود.  

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق یزد، در ارزیابی عملکرد سال ۹۷ از سوی اداره کل حراست شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، دفتر حراست نیروگاه سیکل ترکیبی یزد عنوان اول در بین دفاتر حراست شرکت مدیریت تولید برق کشور را کسب کرد.

در این ارزیابی که بصورت مستنداتی و میدانی به عمل آمد، کلیه فعالیتها در حوزه های تخصصی، حفاظت پرسنلی ، هماهنگی حراستها، حفاظت فیزیکی، حفاظت اسناد و فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت و در پایان دفتر حراست نیروگاه سیکل ترکیبی یزد با کسب ۹۸۳ امتیاز از مجموع ۱۰۰۰ امتیاز، موفق به کسب عنوان اول شد.

بدین منظور از سوی مهندس طرزطلب، مدیر عامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی از زحمات محمدرضا تجدد، مدیر دفتر حراست شرکت مدیریت تولید برق یزد با اهداء لوح تقدیر تجلیل شد.

 

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir