برگزاری جلسه فصلی معاونت مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه یزد

جلسه فصلی معاونت مهندسی و برنامه ریزی شرکت مدیریت نولید برق یزد برگزار شد.  

 به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق یزد، جلسه فصلی و هم اندیشی معاونت مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه یزد با حضور مدیر عامل، معاونین ، مدیران و پرسنل تحت امر این معاونت در محل نیروگاه یزد برگزار شد. در این جلسه مسائل و موارد مورد نظر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir