ادامه روند تعمیراتی مولدها نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

ادامه روند تعمیرات مولدهای نیروگاه سیکل ترکیبی یزد در قالب اخبار کوتاه  

- واحد G11: بازدید ژنراتور در حال انجام می باشد.

- واحد G13: واحد آماده تولید و در اختیار دیسپاچینگ می باشد.

- واحد G14: ادامه تعمیرات روتور توسط شرکت تعمیرات نیروگاهی

- واحد G16: ادامه تعمیرات اساسی توسط پیمانکار مربوطه

- مولد S1: ادامه برنامه تعمیرات اساسی - تعویض لوله های HP اواپراتور

- مولد S2: بازدید سالیانه - انجام سرویس های PM و رفع دیفکت ها

- تعمیرات بویلر شماره 1  مولد S2

- ادامه روند تخلیه سوخت و تکمیل مخازن نیروگاه

 

 

 

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir