تست تجهیزات پاشش فوم در نیروگاه یزد

تست دستگاه فوم پاش (موبایل فوم) در نیروگاه یزد با حضور پرسنل ایمنی برگزار شد.  

 
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق یزد، به منظور آشنایی و کار با تجهیزات مربوط به دستگاه فوم پاش( توربکس)، مانور ایمنی به همت واحد HSE با رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد برگزار شد. در این مانور ،تست و راه اندازی دستگاه فوم پاش(موبایل فوم،توربکس) با حضور پرسنل ایمنی و بهداری با موفقیت انجام شد. هدف از برگزاری این مانور،انجام تست کوپلینگ هاو شیلنگ های آتش نشانی، لزوم ساخت جایگاه مخصوص دستگاه فوم پاش ، تست اتصالات دستگاه موبایل فوم و همچنین شارژ بودن مخزن دستگاه  بود که مورد تأیید قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir