شروع فصل تعمیرات در نیروگاه یزد

نیروگاه سیکل ترکیبی یزد، پس از حضور موفقیت آمیز در پیک بار تابستان، اکنون آماده انجام برنامه های تعمیراتی می باشد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق یزد، با اتمام پیک بار تابستان سال جاری ، برنامه تعمیراتی مولدهای نیروگاه برای کسب آمادگی تولید و رفع اشکالات آغاز گردیده است.
هر ساله به منظور اطمینان از عملکرد تولید، واحدهای گازی و بخاری نیروگاه سیکل ترکیبی یزد متناسب با ساعت کارکرد مولدها، تحت تعمیرات قرار می گیرد که در سال جاری نیز تعداد 10 برنامه تعمیراتی برای مولدهای (G11تاG16) و مولدهای S1و S2 برنامه ریزی شده است که از ابتدای مهرماه سال جاری آغاز و تا پایان اردیبهشت 1400 ادامه خواهد یافت.

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir