خريد فيلتر هواي كمپرسور مولدهاي V94.2 كلاس F8

شركت مديريت توليد برق يزد در نظر دارد ٢۴۲۰ عدد فيلتر هواي كمپرسور مولدهاي V94.2 (كلاسF8) خريداري نمايد .  

ساير اطلاعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. اسناد را از اينجا دريافت نماييد

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir