کسب رتبه برتر دفتر حراست نیروگاه یزد

دفتر حراست نیروگاه یزد در ارزیابی عملکرد سال 99 موفق به کسب رتبه برتر شد.  

 
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق یزد، دفتر حراست نیروگاه یزد برای پنجمین سال متوالی حائز رتبه برتر در بین دفاتر حراست شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق شد. خاطرنشان می گردد این دفتر از زمان تشکیل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق توانسته موفقیت های زیر را به طور متوالی کسب نماید. کسب عنوان حراست برتر در سال95، مقام دوم در سال 96، مقام اول در سال های 97و 98  و کسب عنوان حراست برتر در سال 99 .

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info@ypgmc.co.ir