انتصاب مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق یزد

سید محمد حسن جمال الدینی از سوی رئیس مجمع عمومی شرکت های مدیریت تولید برق کشور به سمت مدیر عامل نیروگاه یزد منصوب شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق یزد، سید محمد حسن جمال الدینی طی حکمی از سوی محسن طرزطلب ، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به مدت 2 سال  به سمت مدیر عاملی شرکت مدیریت تولید برق یزد منصوب شد.

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info@ypgmc.co.ir