مزایده اقلام نیروگاهی مازاد

شرکت مدیریت تولید برق یزد در نظر دارد اقلام نیروگاهی مازاد بر نیاز خود ، شامل قطعات نو و مستعمل مولدهای GEF5 را ، از طریق مزایده عمومی به فروش رساند .  

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به شرکت در مزایده دارند دعوت می گردد جهت بازدید از قطعات از تاریخ 15/11/93 لغایت 25/11/93 در ساعت اداری به نیروگاه سیکل ترکیبی یزد مراجعه نمایند .

مهلت دریافت اسناد تا تاریخ 28/11/93 و حداکثر زمان ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 9:00 صبح مورخ 04/12/93 می باشد .

مدارک مزایده را از اینجا دریافت نمایید.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir