گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
عمومي آگهی مناقصه خرید پیچ کوپلینگ میانی روتور مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/03

 

عمومي آگهی تمدید نوبت دوم مناقصه خرید فیلتر - 4م-ع-98[17-59-16-683 مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/17

 

عمومي آگهی تمدید نوبت دوم مناقصه خرید فیلتر -3م-ع-98[17-58-43-901 مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/17

 

عمومي آگهی تمدید مناقصه خرید فیلتر - 4م-ع-98[15-31-51-888] مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/03

 

عمومي آگهی تمدید مناقصه خرید فیلتر -3م-ع-98[15-30-37-170] مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/03

 

عمومي آگهی مناقصه عمومی مدیریت انجام امورخدمات اداری و پشتیبانی مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/28

 

عمومي آگهی مناقصه خرید فیلتر - 4م-ع-98 مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/20

 

عمومي آگهی مناقصه خرید فیلتر-3م-ع-98 مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/20

 

عمومي آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار - موضوع اجاره 7 دستگاه سواری با راننده مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/31

 

عمومي مناقصه انجام امور خدمات سرویس ایاب و ذهاب(مینی بوس) سال ۹۸ مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/28

 

عمومي مناقصه عمومی خرید لوله های گاز مناقصه یك مرحله‌ای بازرکانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

 

عمومي تمدید مناقصه عمومی خرید لوله های بویلر مولدهای بخار مناقصه یك مرحله‌ای بازرکانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/25

 

عمومي مناقصه عمومی خرید لوله های بویلر مولد بخار مناقصه یك مرحله‌ای بازرکانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/08

 

عمومي مناقصه عمومی خرید لوله اسپیرال مناقصه یك مرحله‌ای بازرکانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

 

عمومي مناقصه 800 جفت فیلتر هوای کمپرسور مناقصه یك مرحله‌ای بازرکانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/27

 

عمومي مناقصه عمومی انجام خدمات اداری و پشتیبانی مناقصه یك مرحله‌ای بازرکانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

 

عمومي فراخوان شناسایی پیمانکار-اجاره 7 دستگاه خودرو سواری با راننده مناقصه یك مرحله‌ای بازرکانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

 

عمومي مناقصه عمومی خدمات سرویس ایاب و ذهاب مناقصه یك مرحله‌ای بازرکانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

 

عمومي مناقصه عمومی مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/20

 

عمومي مناقصه عمومی مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/09

 

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info@ypgmc.co.ir