آمار سایت
بازدید امروز:207 مرتبه
بازدید دیروز:811 مرتبه
کل بازدید:395017 مرتبه
میانگین:173 بازدید در روز

 

 

گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
عمومي آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار - موضوع اجاره 7 دستگاه سواری با راننده مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/31

 

عمومي مناقصه انجام امور خدمات سرویس ایاب و ذهاب(مینی بوس) سال ۹۸ مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/28

 

عمومي مناقصه عمومی خرید لوله های گاز مناقصه یك مرحله‌ای بازرکانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/09

 

عمومي تمدید مناقصه عمومی خرید لوله های بویلر مولدهای بخار مناقصه یك مرحله‌ای بازرکانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/25

 

عمومي مناقصه عمومی خرید لوله های بویلر مولد بخار مناقصه یك مرحله‌ای بازرکانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/08

 

عمومي مناقصه عمومی خرید لوله اسپیرال مناقصه یك مرحله‌ای بازرکانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

 

عمومي مناقصه 800 جفت فیلتر هوای کمپرسور مناقصه یك مرحله‌ای بازرکانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/27

 

عمومي مناقصه عمومی انجام خدمات اداری و پشتیبانی مناقصه یك مرحله‌ای بازرکانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

 

عمومي فراخوان شناسایی پیمانکار-اجاره 7 دستگاه خودرو سواری با راننده مناقصه یك مرحله‌ای بازرکانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

 

عمومي مناقصه عمومی خدمات سرویس ایاب و ذهاب مناقصه یك مرحله‌ای بازرکانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

 

عمومي مناقصه عمومی مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/20

 

عمومي مناقصه عمومی مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/09