گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
عمومي رنگ آمیزی سطح خارجی دیواره و سقف مخزن سوخت شماره یک نیروگاه سیکل ترکیبی یزد مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي اجاره سالیانه 25 دستگاه خودرو سواری با راننده مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1401/04/21

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي مناقصه عمومی انجام خدمات اداری و پشتیبانی مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1401/04/21

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي اجاره سالیانه تعدادی خودرو سواری با راننده مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1401/03/30

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1401/03/22

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي اجاره 7 دستگاه خودرو سواری با راننده مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1401/03/17

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي آگهی تجدید مزایده عمومی اموال اسقاطی و ضایعات مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1401/01/21

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي مزایده اموال اسقاطی و ضایعات مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1400/12/17

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي تمدید مناقصه عمومی خرید34 عدد پیچ و مهره کوپلینگ لود مولدF9 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1400/10/21

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي مناقصه عمومی 34 عدد پیچ و مهره کوپلینگ لود مولد F9 مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1400/10/14

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي آگهی تمدید مناقصه عمومی خرید 72 عدد غشاء ممبران مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1400/09/09

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي خرید 1200 عدد فیلتر کمپرسور مولدهای V94.2 مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي خرید تعداد212 عدد فیلتر Oil Mist مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي خرید 72 عدد غشاء ممبران RO تصفیه خانه نیروگاه سیکل ترکیبی یزد مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1400/08/25

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي الحاقیه شماره یک مناقصه شماره 6 م/ع/ 14-تمدید مناقصه عمومی خرید 48 عدد پیچ کوپلینگ مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1400/08/04

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي مناقصه عمومی خرید 48 عدد پیچ کوپلینگ مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي آگهی مناقصه الکترود آنالایزر برند Polymetron و ABB مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي آگهی تجدید مناقصه سیستم حفاظت صاعقه و شبکه زمین مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي آگهی تمدید مناقصه (تهیه و نصب و اجرای سیستم حفاظت صاعقه) مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

عمومي تهیه ، نصب، اجرا و راه اندازی سیستم حفاظت صاعقه و شبکه زمین منبع سوخت و ایستگاه گاز مولدهای V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

 

« 1 2 3 » صفحه:

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info@ypgmc.co.ir