گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
عمومي الحاقیه شماره یک مناقصه شماره 6 م/ع/ 14-تمدید مناقصه عمومی خرید 48 عدد پیچ کوپلینگ مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1400/08/04

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/07/14

 

عمومي مناقصه عمومی خرید 48 عدد پیچ کوپلینگ مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/07/04

 

عمومي آگهی مناقصه الکترود آنالایزر برند Polymetron و ABB مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/06/10

 

عمومي آگهی تجدید مناقصه سیستم حفاظت صاعقه و شبکه زمین مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/06/10

 

عمومي آگهی تمدید مناقصه (تهیه و نصب و اجرای سیستم حفاظت صاعقه) مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/05/31

 

عمومي تهیه ، نصب، اجرا و راه اندازی سیستم حفاظت صاعقه و شبکه زمین منبع سوخت و ایستگاه گاز مولدهای V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/05/18

 

عمومي تهیه ، نصب، اجرا و راه اندازی سیستم حفاظت صاعقه و شبکه زمین منبع سوخت و ایستگاه گاز مولدهای V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/05/18

 

عمومي مناقصه نیروی انسانی 1400 مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/04/09

 

عمومي آگهی استعلام اجاره 7 دستگاه سواری با راننده مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/03/19

 

عمومي آگهی تجدید مناقصه ایاب و ذهاب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/03/19

 

عمومي آگهی خودرو سواری با راننده مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/03/03

 

عمومي مناقصه ایاب و ذهاب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/03/03

 

عمومي پیچ کوپلینگ میانی روتور(جدید) مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/10/14

 

عمومي پیچ کوپلینگ میانی روتور مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/09/19

 

عمومي اجاره 7 دستگاه خودرو سواری با راننده مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/30

 

عمومي مناقصه فیلتر هوای کمپرسور مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/02

 

عمومي مناقصه عمومی انجام خدمات عمومی و پشتیبانی مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/09

 

عمومي خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل در سال 99 مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/06

 

عمومي آگهی خودرو سواری با راننده مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/06

 

عمومي آگهی مناقصه خرید پیچ کوپلینگ میانی روتور مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/03

 

« 1 2 3 » صفحه:

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir