گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
عمومي مناقصه عمومی خدمات اجاره سالیانه 7 دستگاه خودرو سواری با راننده مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1402/02/24

 

عمومي مناقصه عمومی خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بوسیله مینی بوس کولردار مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1402/02/24

 

عمومي فراخوان مناقصه عمومی خدمات تصفیه وارنیش روغن مولدهای نیروگاه سیکل ترکیبی یزد مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1402/02/10

 

عمومي رنگ آمیزی سطح خارجی دیواره و سقف مخزن سوخت شماره یک نیروگاه سیکل ترکیبی یزد مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1401/07/06

 

عمومي اجاره سالیانه 25 دستگاه خودرو سواری با راننده مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1401/04/21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1401/04/06

 

عمومي مناقصه عمومی انجام خدمات اداری و پشتیبانی مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1401/04/21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1401/04/04

 

عمومي اجاره سالیانه تعدادی خودرو سواری با راننده مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1401/03/30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1401/03/18

 

عمومي مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1401/03/22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1401/03/04

 

عمومي اجاره 7 دستگاه خودرو سواری با راننده مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1401/03/17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1401/03/04

 

عمومي آگهی تجدید مزایده عمومی اموال اسقاطی و ضایعات مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1401/01/21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/12/22

 

عمومي مزایده اموال اسقاطی و ضایعات مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1400/12/17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/12/11

 

عمومي تمدید مناقصه عمومی خرید34 عدد پیچ و مهره کوپلینگ لود مولدF9 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1400/10/21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/10/15

 

عمومي مناقصه عمومی 34 عدد پیچ و مهره کوپلینگ لود مولد F9 مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1400/10/14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/09/30

 

عمومي آگهی تمدید مناقصه عمومی خرید 72 عدد غشاء ممبران مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1400/09/09

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/08/26

 

عمومي خرید 1200 عدد فیلتر کمپرسور مولدهای V94.2 مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/08/19

 

عمومي خرید تعداد212 عدد فیلتر Oil Mist مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/08/18

 

عمومي خرید 72 عدد غشاء ممبران RO تصفیه خانه نیروگاه سیکل ترکیبی یزد مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1400/08/25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/08/04

 

عمومي الحاقیه شماره یک مناقصه شماره 6 م/ع/ 14-تمدید مناقصه عمومی خرید 48 عدد پیچ کوپلینگ مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1400/08/04

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/07/14

 

عمومي مناقصه عمومی خرید 48 عدد پیچ کوپلینگ مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/07/04

 

عمومي آگهی مناقصه الکترود آنالایزر برند Polymetron و ABB مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1400/06/10

 

« 1 2 3 » صفحه:

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir