اجاره 7 دستگاه خودرو سواری با راننده
کد سند:  
 

 

مشخصات آگهی


 

 موضوع:  اجاره 7 دستگاه خودرو سواری با راننده
تشریح:  

شرکت مدیریت تولید برق یزد
      (سهامی خاص)
((مناقصه عمومی))
موضوع : اجاره 7 دستگاه خودرو سواری با راننده
شرکت مدیریت تولید برق یزد در نظر دارد به منظور انجام امور عمومی ، اداری و ترابری خود جهت نیروگاه سیکل ترکیبی یزد ،
هفت (7) دستگاه خودرو سواری فقط مدل 1394 به بالا
در انواع  سمند ، دنا ، L90 ، پژو ( 405GLX ، 405SLX ، PARS) ، برلیانس ، سوزوکی (تولید داخل)
به صورت تکی یا مجموع با راننده مجرب و  واجد شرایط ذکر شده در زیر  ، از طریق برگزاری مناقصه و عقد قرارداد استفاده نماید .
*****************************************
بدینوسیله از کلیه متقاضیان و پیمانکاران واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر تا مورخ 16/03/1401 در ساعت اداری به امور بازرگانی شرکت واقع در ، یزد- شهرستان اشکذر – بخش خضرآباد- جاده فولاد آلیاژی - نیروگاه سیکل ترکیبی یزد و یا سایت اینترنتی شرکت به آدرس  www.ypgmc.co.ir  مراجعه و نسبت به دریافت مدارک و اسناد مناقصه و تکمیل و ارایه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند و پیشنهادات قیمت خود را ضمن ممهور نمودن کلیه صفحات اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 17/03/1401 به آدرس فوق تحویل و رسید دریافت دارند . به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر فوق تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
پیشنهاد دهندگان برای شرکت درمناقصه باید بهمراه پیشنهاد خود ضمانتنامه معتبر مطابق با شرایط مندرج در اسناد مناقصه به مبلغ 70.000.000 ریال به ازای هر خودرو ، بابت تضمین شرکت در مناقصه تهیه و ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نمایند. به پیشنهادهای فاقد ضمانت ،ضمانت های مخدوش، ضمانت های کمتر از مبلغ تعیین شده ، چک شخصی و شرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .
سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.        

 

واحد منتشر کننده:  بازرگانی
دستگاه نظارت:  
میزان برآورد هزینه:  
محل تامین اعتبار:  
محل اجرای پروژه:  
تضمین مورد نیاز:  
محل بازگشایی:  
احتمال تمدید مهلت:  خیر
نام روزنامه:  
هزینه دریافت اوراق:  0

 

اطلاعات زمانبندی آگهی


 

تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1401/03/17
تاریخ اعلام نتایج:

 

اسناد آگهی


 

 
دریافت اسناد آگهی تعداد بازدید: 88

 

آدرس: یزد- میدان صنعت- بلوار شهید دهقان منشادی- کنار گذر یزد به کرمان- جاده فولاد آلیاژی- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

صندوق پستی: 365-89175

تلفن: 37252083-37252082-37252081 - (035)

نمابر: 37252080 - (035)

پست الکترونیکی: info[at]ypgmc.co.ir